Back to Top

Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn: Selskabets tilblivelse

knud tophI efteråret 1978 afholdt LOF et aftenskolekursus om Hirtshals lokalhistorie.

På baggrund af den store interesse for emnet blev der senere indkaldt til et møde, hvor der blev nedsat et udvalg med Knud Tophøj som formand. 

Udvalget skulle forberede oprettelsen af en egentlig lokalhistorisk forening. 

Den 22. februar 1979 blev der på Hirtshals Skole holdt stiftende generalforsamling for "Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals Kommune" med formålet:

"at formidle lokalhistoriske studier og viden og udbrede kendskabet til egnens historie". 

Lokalhistorisk Selskab for  Hirtshals og Omegn, som det efter kommunesammenlægningen hedder i dag, har ca. 500 medlemmer.

Som medlem modtager man ved årets slutning  den lokalhistorisk årbog: Fra egnens fortid.

Selskabet udgiver også hvert år en lokalhistorisk kalender.

 
Æresmedlemmer ved Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn:

 Navn:  Udnævnt:
 Niels Chr. Christensen (Kesse Peter)  1981
 Knud Tophøj  1995
 Niels Graverholt  1997
 Christian Martinussen  1998
 Jenny Jensen  2006                                                                 
 Vïola Laulund  2006
 Ella Nielsen  2006
 Gerda Rolle  2014
 Sigrid Nedergaard  2023
 Susanne Fibiger  2023
 Børge Kokholm  2023