Back to Top

R14 Stor sten

Vi søger oplysninger om denne Lars Nielsen frise: Stor sten.

Ifølge vore oplysninger er der oprindeligt tildelt Idrætshallen og senere Ferskvandsakvariet?.  

Vi vil gerne i kontakt med dig, hvis du kan huske, at den har været der. 

Kontakt Jacob Madsen, mobil 2341 2636. Tak

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lars Nielsen friserne fra Hirtshals første fiskeauktionshal

Hirtshals Havns bygmester ingeniør Jørgen Fibiger foranledigede omkring 1930, at den lokale kunstmaler Lars Nielsen fik til opgave at udsmykke de indre vægge i den netop ibrugtagne fiskeauktionshal tegnet af arkitekt Ulrik A. Plesner. Med fantasi og metode skildrede han faser af havnebyggeriet, fiskeri og dagligliv på havnen og i de små fiskerhjem, men først og fremmest samlede han i friserne en lang række af de mænd, som prægede stedets udvikling på den tid.

Kunstværkerne eller friserne blev udført på auktionshallens rå brædder. Med en loddekolbe brændte Lars Nielsen konturerne af motivet ind i træet, før han lagde farve på. Lars Nielsen afsluttede sit arbejde med friserne sidst i januar 1932 med ophængning af ”Kongefrisen” – et motiv med inspiration fra kong Christian den 10.s besøg i september 1931.

Friserne blev savet ud af auktionshallens vægge i 1966 og restaureret af Sofie Bagger op til 1976. Hirtshals Kommunes byråd besluttede, at friserne kunne udlånes eller deponeres hos lokale virksomheder og institutioner mv. Modtagerne blev dengang forpligtet til dels at sørge for forsvarlig ophængning og dels en passende forsikring baseret på et værdigrundlag på kr. 5.000 pr. frise.

Byforum Hirtshals og Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn har indledt et samarbejde for at sikre frisernes bevarelse og øge synligheden af deres historiske betydning. Hjørring Byråd har overdraget ejendomsretten og fremtidigt ansvar for friserne til Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn. 

Forvaltningen af friserne sker i et samarbejde mellem Byforum Hirtshals og Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn

  • Der er udarbejdet et nyt deponeringsdokument, hvori ejendomsretten til, og betingelser for lån/deponering samt tilbageleveringspligt for friserne præciseres
  • Friserne er udstyret med en metalplade, hvorpå indehaver af frisen, motivnavn og dens oprindelse er indgraveret
  • Planen er at alle friserne fotograferes i høj opløsning, og at der udarbejdes et katalog, hvori friserne er afbilledet og opbevaringssted er angivet

Byforum Hirtshals og Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn er meget interesseret og kan kontaktes, hvis nogen kan bidrage med oplysninger om friserne.