Back to Top

Lokalhistorisk Selskab udgiver hvert år en ”Lokalhistorisk kalender” med gamle billeder fra Hirtshals og omegn.

Kalenderen kan købes sidst på året på arkivet (se under Kontakt)

Kalender2017

 

Lokalhistorisk Kalender 2017

Forside:
Fotografi fra ca. 1936 Christian Marinus Thomsen, boede i Højersgade, f. 1887 d. 1966. Hyttefadene tilhørte Brødrene Wilhelmsen Fiskeeksport


1. Januar:          Udsigt over Hirtshals Havn ca. 1953
2. Februar:         Manufakturhandler Rasmussen og Damkier, Nørregade 6
3. Marts:            Havnen 1958-59
4. April:              Fuldriggeren – det norske skoleskib ”Sørlandet”
5. Maj:                D/S ”Skagen” på vej ud fra Havnen
6. Juni:               Hirtshals Kommuneskole Real b 1963
7. Juli:                Garnmøller (tørremøller) 1952-55
8. August:           A/S Lilleheden Savværk ca. 1930-35
9. September:    Omkring år 1900
10. Oktober:       Pram ca. 1906
11. November:    9. Batteri ca. 1940-50
12. December:    Udsigt over Havnen fotograferet fra Hirtshals Station ca. 1948

 

kalender2016

 

Lokalhistorisk Kalender 2016
Forside:
Færgelejet til A/S Kristiansands Dampskibsselskap 1958


1. Januar:         Interiør fra købmandsbutik/skibsproviantering
2. Februar:        Hornmine på stranden 1940-43
3. Marts:           Et stemningsbillede fra ”Kanalen” ca. 1958-59
4. April:             Hirtshals kommune Skole 7.a 1959
5. Maj:               1942-45
6. Juni:              Den vestre Strandfogedgård, Pilevænget 4, 1959
7. Juli:               Faresignalstation år 1900
8. August:          Lynggården, Østergade 30
9. September:    Bækhuset, Søndergade ca. 1965
10. Oktober:       Fiskehandlerbil først i halvtredserne
11. November:   Postkontoret Hirtshals 1960
12. December:   Den gamle Auktionshal

Side 2 ud af 2