Back to Top

Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn

Vi udgiver hvert år en ”Lokalhistorisk kalender” med gamle billeder fra Hirtshals og omegn.

Kalenderen kan købes sidst på året på arkivet (se under Kontakt)

Kalender2020Lokalhistorisk Kalender 2020
Forside:

Gravemaskine brugt ved havnebyggeri, på vej mod øst i Hjørringgade ved Mikkelsgade.
Foto fra 1920’erne.

1. Januar         Krydset Vestergade/Vinkelvej/Hans Jensens Alle
2. Februar        Skagerak Fiskeeksport A/S
3. Marts           Konfirmandbillede 1934
4. April             HG 178 ”Oda”
5. Maj               Fødevarer til Norge
6. Juni              Til Hirtshals by!
7. Juli               Brændselshjælp fra Norge
8. August          Autoværkstedet Hjørringgade 17
9. September   Hirtshals 1959
10. Oktober      Hans Svendsens Skibsbyggeri
11. November   Hirtshals Orkester
12. December   Hirtshals Havn

Kalender2019

 

Lokalhistorisk Kalender 2019

Forside:
Stauning var modstander af byggeri af vestkysthavnene. Storfiskeri ville tømme havene. Han studerer kritisk planerne over havnebyggeriet på Kroen, mens Fibiger står på den øde strand sammen med en fisker. Lars Nielsens skildring af havnebyggeriet fra den gamle auktionshal.


1. Januar          Omkring år 1900
2. Februar         De gamle pakhuse
3. Marts            Ved fiskehandlernes boder i 1904
4. April               Landingspladsen ved Lilleheden 1905
5. Maj                Havnebyggeriet påbegyndes 1919
6. Juni               Nørregade 1919
7. Juli                Trekroner i Hjørringgade 1919
8. August           Redningsbåden 1919
9. September    Tømmer til havnebyggeriet 1919
10. Oktober       Rambuk i 1919
11. November   Havneadministrationsbygningen 1921
12. December   Havnens bygmester Jørgen Fibiger

Lokalkalender 2018 

Lokalhistorisk Kalender 2018
Forside:
Cykelhandler Aksel Christensen (Bette Aksel) født 1901 – død 1987


1. Januar:           Nørregade 23
2. Februar:          Luftfoto ca. 1950
3. Marts:             Hirtshals kommuneskole 1950
4. April:               Udsigt til Mikkelsgade ca. 1938-39
5. Maj:                 Hirtshals Fiskeauktionshal og Pakhuse
6. Juni:                Kristiansands Dampskibsselskaps jernbanefærge”Skagen” 1958
7. Juli:                 Hirtshals Havnevagt 1938
8. August:            Året er ca. 1946-48 Fagenes fest
9. September:     Anna Magdalene Christiansen sammen med et barnebarn 1933
10. Oktober:        Ulveunger ca. 1960
11. November:     Udsigt fra Fyrbakken 2017
12. December:    ”Den store Kanal” ca. 1957

Side 2 ud af 3