Back to Top

Lokalhistorisk Selskab udgiver hvert år en ”Lokalhistorisk kalender” med gamle billeder fra Hirtshals og omegn.

Kalenderen kan købes sidst på året på arkivet (se under Kontakt)

Kalender2019

 

Lokalhistorisk Kalender 2019

 

Forside:
Stauning var modstander af byggeri af vestkysthavnene. Storfiskeri ville tømme havene. Han studerer kritisk planerne over havnebyggeriet på Kroen, mens Fibiger står på den øde strand sammen med en fisker. Lars Nielsens skildring af havnebyggeriet fra den gamle auktionshal.


1. Januar          Omkring år 1900
2. Februar         De gamle pakhuse
3. Marts            Ved fiskehandlernes boder i 1904
4. April               Landingspladsen ved Lilleheden 1905
5. Maj                Havnebyggeriet påbegyndes 1919
6. Juni               Nørregade 1919
7. Juli                Trekroner i Hjørringgade 1919
8. August           Redningsbåden 1919
9. September    Tømmer til havnebyggeriet 1919
10. Oktober       Rambuk i 1919
11. November   Havneadministrationsbygningen 1921
12. December   Havnens bygmester Jørgen Fibiger

Lokalkalender 2018 

Lokalhistorisk Kalender 2018

Forside:
Cykelhandler Aksel Christensen (Bette Aksel) født 1901 – død 1987


1. Januar:           Nørregade 23
2. Februar:          Luftfoto ca. 1950
3. Marts:             Hirtshals kommuneskole 1950
4. April:               Udsigt til Mikkelsgade ca. 1938-39
5. Maj:                 Hirtshals Fiskeauktionshal og Pakhuse
6. Juni:                Kristiansands Dampskibsselskaps jernbanefærge”Skagen” 1958
7. Juli:                 Hirtshals Havnevagt 1938
8. August:            Året er ca. 1946-48 Fagenes fest
9. September:     Anna Magdalene Christiansen sammen med et barnebarn 1933
10. Oktober:        Ulveunger ca. 1960
11. November:     Udsigt fra Fyrbakken 2017
12. December:    ”Den store Kanal” ca. 1957

Kalender2017

 

Lokalhistorisk Kalender 2017

Forside:
Fotografi fra ca. 1936 Christian Marinus Thomsen, boede i Højersgade, f. 1887 d. 1966. Hyttefadene tilhørte Brødrene Wilhelmsen Fiskeeksport


1. Januar:          Udsigt over Hirtshals Havn ca. 1953
2. Februar:         Manufakturhandler Rasmussen og Damkier, Nørregade 6
3. Marts:            Havnen 1958-59
4. April:              Fuldriggeren – det norske skoleskib ”Sørlandet”
5. Maj:                D/S ”Skagen” på vej ud fra Havnen
6. Juni:               Hirtshals Kommuneskole Real b 1963
7. Juli:                Garnmøller (tørremøller) 1952-55
8. August:           A/S Lilleheden Savværk ca. 1930-35
9. September:    Omkring år 1900
10. Oktober:       Pram ca. 1906
11. November:    9. Batteri ca. 1940-50
12. December:    Udsigt over Havnen fotograferet fra Hirtshals Station ca. 1948

 

Side 2 ud af 3