Kalender2019

 

Lokalhistorisk Kalender 2019

 

Forside: Stauning var modstander af byggeri af vestkysthavnene. Storfiskeri ville tømme havene. Han studerer kritisk planerne over havnebyggeriet på Kroen, mens Fibiger står på den øde strand sammen med en fisker. Lars Nielsens skildring af havnebyggeriet fra den gamle auktionshal.


1. Januar          Omkring år 1900
2. Februar         De gamle pakhuse
3. Marts            Ved fiskehandlernes boder i 1904
4. April               Landingspladsen ved Lilleheden 1905
5. Maj                Havnebyggeriet påbegyndes 1919
6. Juni               Nørregade 1919
7. Juli                Trekroner i Hjørringgade 1919
8. August           Redningsbåden 1919
9. September    Tømmer til havnebyggeriet 1919
10. Oktober       Rambuk i 1919
11. November   Havneadministrationsbygningen 1921
12. December   Havnens bygmester Jørgen Fibiger