Back to Top

Lokalhistorisk Selskab udgiver hvert år den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid". Som medlem modtager man ved årets slutning "Fra egnens fortid".

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

Aarbog2011

 

Årbogen 2011 indeholder følgende artikler:

1. Susanne Fibiger:              Vær med til at skrive vores egen historie
2. Jørgen Lundsgaard:          Fødte i Hirtshals 1911
3. Annalise Overby:               Faderens minde
4. Hans Ole Vase:                  Asdal Missionshus
5. Torben Stæhr:                   Navnene i Tornby Klitplantage
6. Anders Østerby:                "HMS Cresent" - fra bedding til vrag
7. Ellen Nielsen:                     Wæhrens Manufaktur gennem 100 år
8. Hanne Christiansen:          Fra besættelsens sidste tid i Hirtshals
9. Jonna K. Risager:               Ellen Christiansens erindringer
10. David Jakobsen:              Uggerby - en landsby opstår
11. Karin Holm:                      Barndomserindringer om Woller i Tornby Klit
12. Susanne Fibiger:              Eneboeren Woller i Tornby Klit
13. Mogens Emil Jacobsen:   Russeren på Tingmarken i Bindslev
14. P. Christensen:                 Nørre Tornby Redningsstation gennem 91 år
15. Jørgen Lundsgaard:          Årets gang

Aabog2010

 

Årbogen 2010 indeholder følgende artikler:

1. Susanne Fibiger:           Vær med til at skrive vores egen historie
2. Torben Stæhr:              Tornby Klitplantage
3. Annalise Overby:           En nordjysk sanger på "Jylland"
4. Jørgen Lundsgaard:      "Sophie" af Danzigs forlis
5. Jørgen Lundsgaard:      Fødte i Hirtshals 1910
6. Lilli Sørensen:               Syforeningen "Hjælp til Selvhjælp"
7. Lilli Sørensen:               Hjørdis Hansen født Andersen
8. Annalise Overby:          Jens Ervø og glimt af hans tid
9. Chrestina Dahl:             Livet som hirtshalsfisker under besættelsen
10. Jørgen Jakobsen:       Strandfoged Nicolai Nielsen, Tversted
11. Niels Bendsen:            Lærer og gårdmaler Søren Jørgensen
12. Knud Jensen:              "Nørre Lamdal" i Asdal Sogn
13. Ejvind Svendsen:        Landboauktion i Bindslev
14. Birthe Cornelius:         Olsen Min Fyensgade barndom
15. Jørgen Lundsgaard:    Årets gang

Aarbog2009

 

Årbogen 2009 indeholder følgende artikler:

1. Susanne Fibiger:                                 Vær med til at skrive vores egen historie
2. Hanne Kirketerp:                                 Tornby Dilettanter
3. Hans Ole Vase:                                    Asdal bageri
4. Johannes Nilsson:                               Købmandshandel i Tuen
5. Lone Venderby:                                    Kvindernes kommunalpolitiske debut
6. Poul Erik Harbo Olesen:                       Hajfiskeri fra Hirtshals
7. Kiss Busch:                                          Messmann Miner langs kysten
8. N. C. Jensen:                                        Den hårde sønden
9. Kirsten Marie Hørlyck:                          Læge i Hirtshals i de gode gamle dage
10. Karen M. Jensen og Ejnar Vesterg:    Indre Mission i Tornby
11. Kenneth Konrad:                                 Knudsen Peter Hvid
12. Erik Uggerhøj:                                     Allingdam Skole glemmer jeg aldrig
13. Jytte Broen Andersen:                        Bindslev Fjerkræslagteris historie
14. Kaj Wittendahl:                                   Stampemøllen ved Tversted Å
15. Knud Tophøj:                                        For ædel dåd
16. Kurt Jensen:                                        Årets gang

Side 4 ud af 14

JJ Social Slider