Back to Top

Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn

Vi udgiver hvert år i november den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid", som medlemmerne modtager i løbet af november - december.

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

2014

 

Årbogen 2014 indeholder følgende artikler

1. Susanne Fibiger:              Vær med til at skrive vores egen historie
2. Jørgen Lundsgaard:         Fødte i Hirtshals 1914
3. Annelise Overby:              Endelig sker der noget
4. Inger Jensen:                   Tage Jensen Hirtshals
5. Susanne Fibiger:              Trine og Jacob Jensen på Hirtshals Kro
6. Susanne Fibiger:              Administrationsbygningen i Hirtshals
7. Jørgen Lundsgaard:         "Zierikzee"
8. Kjeld Larsen:                    Jenny Thomsen
9. Jenny Thomsen:               Min skolegang i 1930'erne
10. Henrik Gjøde Nielsen:    Kjul Batteri og Englandskrigen 1807-1814
11. Sigrid Nedergaard:         Værnepligtig ved kystmilitsen i Kjul
12. Hans Ole Vase:              Ole Vase
13. Jørgen Munk Nielsen:    Årets by 1989
14. Martin Sort Nielsen:        En af Kongen udmærket mand
15. Herdis Haugaard:           Martin Sort
16. Sigrid Nedergaard:         Årets Gang

Aarbog2013

 

Årbogen 2013 indeholder følgende artikler:

1. Susanne Fibiger.           Vær med til at skrive vores egen historie
2. Jørgen Lundsgaard:      Fødte i hirtshals 1913
3. Susanne Fibiger:           Nolli - Arthur Jensen
4. Annalise Overby:           Batel-Las
5. Rikke Agnete Olsen:      Asdal i middelalderen
6. Sigrid Nedergaard:        Martin Tophøj
7. Peter Jensen:                Hirtshals Fyr - 150 år
8. Jørgen Rottbøll:            Hirtshals Rotary Klub
9. Knud Christensen:        Kontrolposten på Fyrbakken
10. Arne Hahn:                  Syndesku'l
11. Kjeld Vestergaard:       Smed hos Hans Svendsens Skibsbyggeri
12. Svend Aage Coord:     Bonne Martin Pedersen
13. Anna Krag:                  En tur til Hirtshals
14. Birgit Conradi:             Frøken Olsen
15. Sigrid Nedergaard:      Årets gang

Aarbog2012

 

Årbogen 2012 indeholder følgende artikler:

1. Susanne Fibiger:            Vær med til at skrive vores egen historie
2. Jørgen Lundsgaard:       Fødte i Hirtshals 1912
3. Lilli Sørensen:                Hedegaard i Bindslev
4. Hans Ole Vase:              Laden på gården Lille Asdal
5. Lissy Wittendahl:            Bekendtgørelse angaaende oprettelse af menighedsråd
6. Inger Kærgaard Birk:     Jul på Asdal Hovedgaard
7. Hans Ole Vase:              De sidste klitbønder i Asdal Sogn
8. Ole Nielsen:                   HG 212 "Lorentz Nielsens forlis i 1962
9. Susanne Fibiger:            Nordsø-katastrofen i 1962
10. Einar Ege:                    Tornby Strand
11. Kjeld Larsen:                Astrid Mølbak fra Store Gøgsig i Tuen
12. Bodil Jensen:               Træk af OK-klubbens 40 år i Hirtshals
13. Bendix Jensen:            Min barndom i Asdal og Hirtshals
14. Lone Venderby:            Hirtshals Rådhus
15. Sigrid Nedergaard:       Årets gang

Side 4 ud af 15