Back to Top

Lokalhistorisk Selskab udgiver hvert år den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid". Som medlem modtager man ved årets slutning "Fra egnens fortid".

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

2014

 

Årbogen 2014 indeholder følgende artikler

1. Susanne Fibiger:              Vær med til at skrive vores egen historie
2. Jørgen Lundsgaard:         Fødte i Hirtshals 1914
3. Annelise Overby:              Endelig sker der noget
4. Inger Jensen:                   Tage Jensen Hirtshals
5. Susanne Fibiger:              Trine og Jacob Jensen på Hirtshals Kro
6. Susanne Fibiger:              Administrationsbygningen i Hirtshals
7. "Zierikzee":                      Jørgen Lundsgaard
8. Jenny Thomsen:               Kjeld Larsen
9. Jenny Thomsen:                Min skolegang i 1930'erne
10. Henrik G. Nielsen:           Kjul Batteri og Englandskrigen
11. Sigrid Nedergaard:          Værnepligtig ved kystmilitsen i Kjul
12. Ole Vase:                         Hans Ole Vase
13. Jørgen Munk Nielsen:     Årets by 1989
14. Martin Sort Nielsen:        En af Kongen udmærket mand
15. Herdis Haugaard:            Martin Sort
16. Sigrid Nedergaard:          Årets Gang

Aarbog2013

 

Årbogen 2013 indeholder følgende artikler:

1. Susanne Fibiger.         Vær med til at skrive vores egen historie
2. Jørgen Lundsgaard:    Fødte i hirtshals 1913
3. Susanne Fibiger:         Nolli - Arthur Jensen
4. Annalise Overby:          Batel-Las
5. Rikke Agnete Olsen:    Asdal i middelalderen
6. Sigrid Nedergaard:       Martin Tophøj
7. Peter Jensen:               Hirtshals Fyr - 150 år
8. Jørgen Rottbøll:            Hirtshals Rotary Klub
9. Knud Christensen:        Kontrolposten på Fyrbakken
10. Arne Hahn:                  Syndesku'l
11. Kjeld Vestergaard:      Smed hos Hans Svendsens Skibsbyggeri
12. Svend Aage:                Cord Bonne Martin Pedersen
13. Anna Krag:                   En tur til Hirtshals
14. Birgit Conradi:             Frøken Olsen
15. Sigrid Nedergaard:      Årets gang

Aarbog2012

 

Årbogen 2012 indeholder følgende artikler:

1. Susanne Fibiger:          Vær med til at skrive vores egen historie
2. Jørgen Lundsgaard:      Fødte i Hirtshals 1912
3. Lilli Sørensen:               Hedegaard i Bindslev
4. Hans Ole Vase:              Laden på gården Lille Asdal
5. Lissy Wittendahl:          Bekendtgørelse angaaende oprettelse af menighedsråd
6. Inger Kærgaard Birk:     Jul på asdal hovedgaard
7. Hans Ole Vase:              De sidste klitbønder i Asdal Sogn
8. Ole Nielsen:                   HG 212 "Lorentz Nielsens forlis i 1962
9. Susanne Fibiger:           Nordsø-katastrofen i 1962
10. Einar Ege: T                 Tornby Strand
11. Kjeld Larsen:                Astrid Mølbak fra Store Gøgsig i Tuen
12. Bodil Jensen:               Træk af OK-klubbens 40 år i Hirtshals
13. Bendix Jensen:             Min barndom i Asdal og Hirtshals
14. Lone Venderby:             Hirtshals Rådhus
15. Sigrid Nedergaard:        Årets gang

Side 3 ud af 14

JJ Social Slider