Back to Top

Lokalhistorisk Selskab udgiver hvert år den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid". Som medlem modtager man ved årets slutning "Fra egnens fortid".

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

Aarbog 2015

Lokalhistorisk årbog 2015

Susanne Fibiger Vær med til at skrive vores egen historie
  For hundrede år siden:
Jørgen Lundsgaard Fødte i Hirtshals 1915
Sigrid Nedergaard Søskælv ved Hirtshals
Ejnar Vestergaard Baronesserne og Havsgaard i Tornby
Lisbeth Birgersson og Svend Petersen Den Gamle Station i Hirtshals 90 år
Hans Henrik Aaskoven Min tid som lærling
Jørgen Jensen Steffen Jensens brev til Kong Frederik IX
Søren Uggerhøj De første sommerhuse ved Kjul Strand
Tage Christensen Mergellejet i Købsted
Kjeld Larsen En dygtig sypige og kogekone
Søren Peter Thomsen Den Svenske Sømandskirke
Meir Aron Goldschmidt Lilleheden for 150 år siden
Sigrid Nedergaard Årets gang

2014

 

Årbogen 2014 indeholder følgende artikler

1. Susanne Fibiger:              Vær med til at skrive vores egen historie
2. Jørgen Lundsgaard:         Fødte i Hirtshals 1914
3. Annelise Overby:              Endelig sker der noget
4. Inger Jensen:                   Tage Jensen Hirtshals
5. Susanne Fibiger:              Trine og Jacob Jensen på Hirtshals Kro
6. Susanne Fibiger:              Administrationsbygningen i Hirtshals
7. "Zierikzee":                      Jørgen Lundsgaard
8. Jenny Thomsen:               Kjeld Larsen
9. Jenny Thomsen:                Min skolegang i 1930'erne
10. Henrik G. Nielsen:           Kjul Batteri og Englandskrigen
11. Sigrid Nedergaard:          Værnepligtig ved kystmilitsen i Kjul
12. Ole Vase:                         Hans Ole Vase
13. Jørgen Munk Nielsen:     Årets by 1989
14. Martin Sort Nielsen:        En af Kongen udmærket mand
15. Herdis Haugaard:            Martin Sort
16. Sigrid Nedergaard:          Årets Gang

Aarbog2013

 

Årbogen 2013 indeholder følgende artikler:

1. Susanne Fibiger.         Vær med til at skrive vores egen historie
2. Jørgen Lundsgaard:    Fødte i hirtshals 1913
3. Susanne Fibiger:         Nolli - Arthur Jensen
4. Annalise Overby:          Batel-Las
5. Rikke Agnete Olsen:    Asdal i middelalderen
6. Sigrid Nedergaard:       Martin Tophøj
7. Peter Jensen:               Hirtshals Fyr - 150 år
8. Jørgen Rottbøll:            Hirtshals Rotary Klub
9. Knud Christensen:        Kontrolposten på Fyrbakken
10. Arne Hahn:                  Syndesku'l
11. Kjeld Vestergaard:      Smed hos Hans Svendsens Skibsbyggeri
12. Svend Aage:                Cord Bonne Martin Pedersen
13. Anna Krag:                   En tur til Hirtshals
14. Birgit Conradi:             Frøken Olsen
15. Sigrid Nedergaard:      Årets gang

Side 3 ud af 14