Back to Top

Lokalhistorisk Selskab udgiver hvert år den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid". Som medlem modtager man ved årets slutning "Fra egnens fortid".

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

Aarbog1982

 

Årbogen 1982 indeholder følgende artikler:

1. K. Tophøj og C. B. Christoffersen:         Skolelove i Danmark fra middela. til 1950erne
2. C. B.Christoffersen:                               Skolerne i Bindslev sogn
3.Chr. Larsen:                                            Min skoletid
4. Brdr Ledet:                                             Min skoletid
5. Jørgen Jakobsen:                                  Til eksamen i Sønder Bindslev skole 1868
6. Jakob Risager:                                       Tversted-skolerne
7. Johannes Terp:                                       Indre missions privatskole i Tversted
8. Johannes Nilsson:                                  Skolevæsnet i Tversted Sogns østlige del
9: Knud Møller:                                            Uggerbys gamle skoler
10. Alfred Vase:                                          Skoler i Asdal Sogn
11. Hugo Nielsen:                                       Skoler i det gamle Horne Sogn
12. Chr. Nielsen:                                         Tornby-skolerne
13. Karen Christensen:                              I den lille skole på landet
14. K. Brandt, S. Ørnbøl og H.Olesen:        Vidstrup Skole gennem 400 år
15. Chr. Dahl, L. Thomsen og A.Poulsen:   Tre elever fortæller om deres skolegang

(Bogen er udsolgt)

Aarbog1980 1981

 

Åbogen indeholder følgende artikler:

1. Chr. Martinussen:      "Mosen" i Asdal Sogn 1688-1846
2. Ingv. Mølbjerg:            Optegnelser af Aksel Olrik efter Emilie Buhel
3. O. J. Veien:                 Møller, bonde, sognefoged bogorm og samler
4. Ingv. Mølbjerg:            Skrædder Niels og Mettine
5. O. J. Veien:                 Tversted kro og dens første indehaver
6. Jørgen Jacobsen:       N. Nielsens manufactur- og skrædder-forretning i Bindslev 1888-1900
7. Ingv. Mølbjerg:             Svenske-Hans
8. Knud Tophøj:               Grundbog eller hvordan fiskerne pejlede sig frem til stengrundene ved Lilleheden i 1866

Aarbog1979

 

Årbogen indeholder følgende artikler:

1. Hugo Nielsen:                                  Lilleheden 1879
2. Hugo Nielsen og Knud Tophøj:        Byggeriet af den første mole
3. Eyvind Rimmen og Hugo Nielsen:   Lillehedens mennesker og huse omkring 1880

Side 14 ud af 14