Back to Top

Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn

Vi udgiver hvert år i november den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid", som medlemmerne modtager i løbet af november - december.

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

Aarbog1983

 

Årbogen 1983 indeholder følgende artikler:

1. Hugo Nielsen og Knud Tophøj:    Peter Olesen Kiel
2. Karl Jensen:                                 Christen Christian Jensen Grønhøj i Asdal
3. Johannes Nilsson:                        Braasis erindringer
4. Niels Geert Bolwig:                      Christen Eskildsen Vejen
5. Karen og Erik Barkholt:                Minder fra Barkholt i Bindslev omkring 1920-35

Aarbog1982

 

Årbogen 1982 indeholder følgende artikler:

 1. 1. Knud Tophøj og C. B. Christoffersen:     Skolelove i Danmark fra middela. til 1950erne
  2. C. B.Christoffersen:                               Skolerne i Bindslev sogn
  3. Chr. Larsen:                                           Min skoletid
  4. Brdr Ledet:                                             Min skoletid
  5. Jørgen Jakobsen:                                  Til eksamen i Sønder Bindslev skole 1868
  6. Jakob Risager:                                       Tversted-skolerne
  7. Johannes Terp:                                       Indre missions privatskole i Tversted
  8. Johannes Nilsson:                                  Skolevæsnet i Tversted Sogns østlige del
  9: Knud Møller:                                           Uggerbys gamle skoler
  10. Alfred Vase:                                          Skoler i Asdal Sogn
  11. Hugo Nielsen:                                       Skoler i det gamle Horne Sogn
  12. Hugo Nielsen                                        Hirtshals skolevæsen
 2. 13. Chr. Nielsen:                                         Tornby-skolerne
  14. Karen Christensen:                               I den lille skole på landet
  15. K. Brandt, S. Ørnbøl og H.Olesen:        Vidstrup Skole gennem 400 år
  16. Chr. Dahl, L. Thomsen og A.Poulsen:   Tre elever fortæller om deres skolegang

(Bogen er udsolgt)

Aarbog1980 1981

 

Åbogen indeholder følgende artikler:

1. Chr. Martinussen:      "Mosen" i Asdal Sogn 1688-1846
2. Ingv. Mølbjerg:            Optegnelser af Aksel Olrik efter Emilie Buhelt
3. O. J. Veien:                 Møller, bonde, sognefoged bogorm og samler
4. Ingv. Mølbjerg:            Skrædder Niels og Mettine
5. O. J. Veien:                 Tversted kro og dens første indehaver
6. Jørgen Jacobsen:       N. Nielsens manufactur- og skrædderforretning i Bindslev 1888-1900
7. Ingv. Mølbjerg:            Svenske-Hans
8. Knud Tophøj:              Grundbog eller hvordan fiskerne pejlede sig frem til stengrundene ved                                               Lilleheden i 1866

 

Side 14 ud af 15