Back to Top

Lokalhistorisk Selskab udgiver hvert år den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid". Som medlem modtager man ved årets slutning "Fra egnens fortid".

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

Aarbog1983

 

Årbogen 1983 indeholder følgende artikler:

1. Hugo Nielsen og Tophøj:    Peter Olesen Kiel
2. Karl Jensen:                       Christen Christian Jensen Grønhøj i Asdal
3. Johannes Nilsson:             "Braasis" erindringer
4. Niels Geert Nolwig:            Christen Eskildsen Vejen
5. Karen og Erik Barkholt:      Minder fra Barkholt i Bindslev omkring 1920-35

Aarbog1982

 

Årbogen 1982 indeholder følgende artikler:

1. K. Tophøj og C. B. Christoffersen:         Skolelove i Danmark fra middela. til 1950erne
2. C. B.Christoffersen:                               Skolerne i Bindslev sogn
3.Chr. Larsen:                                            Min skoletid
4. Brdr Ledet:                                             Min skoletid
5. Jørgen Jakobsen:                                  Til eksamen i Sønder Bindslev skole 1868
6. Jakob Risager:                                       Tversted-skolerne
7. Johannes Terp:                                       Indre missions privatskole i Tversted
8. Johannes Nilsson:                                  Skolevæsnet i Tversted Sogns østlige del
9: Knud Møller:                                            Uggerbys gamle skoler
10. Alfred Vase:                                          Skoler i Asdal Sogn
11. Hugo Nielsen:                                       Skoler i det gamle Horne Sogn
12. Chr. Nielsen:                                         Tornby-skolerne
13. Karen Christensen:                              I den lille skole på landet
14. K. Brandt, S. Ørnbøl og H.Olesen:        Vidstrup Skole gennem 400 år
15. Chr. Dahl, L. Thomsen og A.Poulsen:   Tre elever fortæller om deres skolegang

(Bogen er udsolgt)

Aarbog1980 1981

 

Åbogen indeholder følgende artikler:

1. Chr. Martinussen:      "Mosen" i Asdal Sogn 1688-1846
2. Ingv. Mølbjerg:            Optegnelser af Aksel Olrik efter Emilie Buhel
3. O. J. Veien:                 Møller, bonde, sognefoged bogorm og samler
4. Ingv. Mølbjerg:            Skrædder Niels og Mettine
5. O. J. Veien:                 Tversted kro og dens første indehaver
6. Jørgen Jacobsen:       N. Nielsens manufactur- og skrædder-forretning i Bindslev 1888-1900
7. Ingv. Mølbjerg:             Svenske-Hans
8. Knud Tophøj:               Grundbog eller hvordan fiskerne pejlede sig frem til stengrundene ved Lilleheden i 1866

Side 13 ud af 14