Back to Top

Lokalhistorisk Selskab udgiver hvert år den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid". Som medlem modtager man ved årets slutning "Fra egnens fortid".

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

Aarbog 2016

 

Årbog 2016

1. Susanne Fibiger:                 Vær med til at skrive vores egen historie
2. Sigrid Nedergaard:              For hundrede år siden: Fødte i Hirtshals 1916
3. Søren Uggerhøj:                  For hundrede år siden: Fra Vendsyssel Tidende 1916
4. Susanne Fibiger:                 For hundrede år siden: Betænkning vedrørende fiskerihavne
5. Susanne Fibiger:                 For hundrede år siden: Klithuset, Oxfordhuset, Kiksen
6. Sigrid Nedergaard:               Vendelbomål
7. Jeppe Boel Jepsen:             Marken under sandet i Lilleheden
8. Marina Kvist og
    Henrik Gjøde Nielsen:          Russervraget ved Tornby
9. Michel Gallwitz:                   Franske børn i Hirtshals
10. Ole Hulgaard Nielsen:        Hans Svendsens første skibstømrerlærling
11. Michael Ejstrup Nielsen:   Fra vikingetid til renæssance ved Horne
12. Ole Pedersen:                     Høj- og efterskole i Horne gennem 125 år
13. Sigrid Nedergaard:             Årets gang

 

 

 

 

Aarbog 2015


Årbog 2015

1. Susanne Fibiger:                Vær med til at skrive vores egen historie
2. Jørgen Lundsgaard:            For hundrede år siden: Fødte i Hirtshals 1915
3. Sigrid Nedergaard:              For hundrede år siden:    Søskælv ved Hirtshals
4. Ejnar Vestergaard:              Baronesserne og Havsgaard i Tornby
5. Lisbeth Birgersson og
    Svend Petersen:                  Den Gamle Station i Hirtshals 90 år
6. Hans Henrik Aaskoven:       Min tid som lærling
7. Jørgen Jensen:                    Steffen Jensens brev til Kong Frederik IX
8. Søren Uggerhøj:                   De første sommerhuse ved Kjul Strand
9. Tage Christensen:                Mergellejet i Købsted
10. Kjeld Larsen:                      En dygtig sypige og kogekone
11. Søren Peter Thomsen:       Den Svenske Sømandskirke
12. Meir Aron Goldschmidt:      Lilleheden for 150 år siden
13. Sigrid Nedergaard:              Årets gang

2014

 

Årbogen 2014 indeholder følgende artikler

1. Susanne Fibiger:              Vær med til at skrive vores egen historie
2. Jørgen Lundsgaard:         Fødte i Hirtshals 1914
3. Annelise Overby:              Endelig sker der noget
4. Inger Jensen:                   Tage Jensen Hirtshals
5. Susanne Fibiger:              Trine og Jacob Jensen på Hirtshals Kro
6. Susanne Fibiger:              Administrationsbygningen i Hirtshals
7. "Zierikzee":                      Jørgen Lundsgaard
8. Jenny Thomsen:               Kjeld Larsen
9. Jenny Thomsen:                Min skolegang i 1930'erne
10. Henrik G. Nielsen:           Kjul Batteri og Englandskrigen
11. Sigrid Nedergaard:          Værnepligtig ved kystmilitsen i Kjul
12. Ole Vase:                         Hans Ole Vase
13. Jørgen Munk Nielsen:     Årets by 1989
14. Martin Sort Nielsen:        En af Kongen udmærket mand
15. Herdis Haugaard:            Martin Sort
16. Sigrid Nedergaard:          Årets Gang

Side 2 ud af 14