Back to Top

Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn

Vi udgiver hvert år i november den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid", som medlemmerne modtager i løbet af november - december.

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

Aarbog1996

 

Årbogen 1996 indeholder følgende artikler:

1. P. Meldgard Pedersen:    Træk fra Horne-Asdal og Hirtshals Kommune fra 1937-1970
2. Ingv. Mølbjerg:                 Horne kirkegård med "de skibsbrudnes hjørne"
3. Knud Tophøj:                   Om Kjul - gennem tiderne
4. P. Christensen:                En stranding og dens følger
5. Anna Haubek:                  Pastor Friis og M. A. Goldschmidt

6. Knud Christensen:           Året der gik

7. Vedtægter for Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals Kommune

Aarbog1995

 

Årbogen 1995 indeholder følgende artikler:

1. Anders J. Bech:              Mindeord om Christian Jensen
2. Knud Christensen:         Their finest hour. Fragmenter fra frihedskampen
3. Kirsten H. Thøgersen:    Dannelsen af Hirtshals Kommune set i lyset af 25-året for                                                                   kommunesammenlægningen
4. Harry C. Andersen:        Hirtshals Boldklub - 75 år
5. Jens Andersen:              De mindre tysk befæstningsanlæg i Hirtshals Kommune
6. Karl Jensen:                   Skrædder-Morten - som havde en ussel og elendig tilværelse
7. Gerda Rolle:                   Året der gik

Aarbog1994

 

Årbogen 1994 indeholder følgende artikler:


1. Knud Christensen:                    Brudstykker af et mønster -
                                                      Et causeri om rødder og godtfolk og om barndom og opvækst i
                                                      Hirtshals i tiden før verden rigtig fik fart på

2. Jens Ramløse:                          Frihed - det bedste guld
3. Johs V. Sørensen:                     Magnus Mølbak fortæller om gamle dage
4. Erna Elisabeth Christensen:     En Hanstholmerfamilies evakuering til Hirtshals 1943
5. Johannes Nilsson:                    Gamle sted- og gårdnavne i Sørig og Tuen
6. Jens Andersen:                         Tversted som tysk støttepunkt 1943-45

 

Side 10 ud af 15