Back to Top

Lokalhistorisk Selskab udgiver hvert år den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid". Som medlem modtager man ved årets slutning "Fra egnens fortid".

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

Aarbog1991

 

Årbogen 1991 indeholder følgende artikler:

1. M. K. Christensen:     Træk af postvæsenets historie i Hirtshals
2.                                    Begyndelsen til postvæsenet i Hirtshals
3.                                    Daglig post mellem Hjørring og Horne
4.                                    Forsøg på oprettelse af brevsamlingssted i Hirtshals
5.                                    Landpos N. P. Larsens kamp for lønforhøjelse
6.                                    Hirtshalsposten Peder Christian Pedersen
7.                                    Postbesørgelsen på landpostruten Tornby-Horne
8.                                    Da Hirtshalsposten skulle motoriseres
9.                                    Men hvad sker der så med Hirtshalsposten
10.                                  Hirtshalsbanen overtager postvæsenet
11.                                  Oprettelse af Hirtshals Postkontor
12. T. M. Sørensen:        Uhret
13.                                  Postkontorets dagligdag under 2. verdenskrig
14. Knud Poulsen:          Den poetiske postmester - eller en frihedshelt der blev hældt ud
15. K. E.N. Granov:         Nekrolog over postmester Harald H. Poulsen
16. T. M. Sørensen:        18 år som postmester i Hirtshals
17.                                  Et post scriptum til historien om Hirtshals Postkontor
18.                                  Postvæsenet i Horne
19.                                  Postvæsenet i Tornby
20. Ellen Jeppesen:       Hverdagsliv på Tornby postekspedition i gamle dage
21. Chr. Jensen:             Om landposten i almindelighed og i
22.                                   Tornby og Vidstrup i særdeleshed
23.                                   Postvæsenet i Asdal Sogn
24.                                   Postvæsenet i Uggerby
25                                    Da posten kom til Bindslev
26.                                   Postvæsenet i Tversted

Aarbog1990

 

Årbogen 1990 indeholder følgende artikler:

1. Jacob E. Christensen:   Fra det gamle Lilleheden - før og efter Hirtshals fik sin redningsbåd den 1. oktober 1890
2. Jørgen Hejlesen:            Fra min tid ved redningsstationen
3. Chr. Jensen:                   En redningsdåd ved Hirtshals
4. Nils Duve:                       Nye tider for redningsvæsnet
5. Nils Duve:                       En sorgens dag. RF-2 katastrofen den 1. december 1981
6. Nils Duve:                       En katastrofe på havet ud for Hirtshals
7. Nils Duve:                       Dykkerne bruger de gamle protokoller i jagten på vrag
8. Nils Duve:                      "M. Gaardbo" er alle tiders skib
9. Redningsstationen Hirtshals' madskab

Aarbog1989

 

Årbogen 1989 indeholder følgende artikler:

1. Bent Jul Nielsen:      Talesproget i Hirtshals Kommune
2. Chr. Martinussen:     "Hans Rimmen" 1816-1911 - gårdejer, strandfoged, fisker og havebruge
3. Niels Finderup:         Pelle Erobreren af Vendsyssel
4. Bo Kellemann:          Dyrlægeliv i Horne - uddrag af en usædvanlig slægtsbog
5. Per Lysdahl:             Ulvkær-lurerne - et år efter
6. Torben Nilsson:        Våbengrav fra bronzealderens Tornby

Side 10 ud af 13