Back to Top

Lokalhistorisk Selskab udgiver hvert år den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid". Som medlem modtager man ved årets slutning "Fra egnens fortid".

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

Aarbog1994

 

Årbogen 1994 indeholder følgende artikler:


1. Knud Christensen:    Brudstykker af et mønster -
                                      Et causeri om rødder og godtfolk og om barndom og opvækst i
                                      Hirtshals i tiden før verden rigtig fik fart på

2. Jens Ramløse:          Frihed - det bedste guld
3. Johs V. Sørensen:    Magnus Mølbak fortæller om gamle dage
4. Erna Elisabeth:         Christensen En Hanstholmerfamilies evakuering til Hirtshals 1943
5. Johannes Nilsson:    Gamle sted- og gårdnavne i Sørig og Tuen
6. Jens Andersen:        Tversted som tysk støttepunkt 1943-45

 

Aarbog1993

 

Årbogen 1993 indeholder følgende artikler:

1. Jens Andersen:                           Hirtshals som tysk fæstning 1940-45
2. Kristian Tybjerg:                          Bibliotekets historie i Hirtshals
3. O. Vestergaard:                           Vejnavne fortæller historie
4. Bibi og Poul Holm Bangsgaard:  10 år med Nordsøhøjskolen

Aarbog1992

 

Årbogen 1992 indeholder følgende artikler:


1. Kirsten Thøgersen:   En usædvanlig arvesag efter fæstebonde Mads Ibsen
2. Kaj Nielsen:               Savsmuld i blodet - og fliser i fingrene
3. Jens Frost:                Andelsmejeriet Vangsholm i Vidstrup 1887-1967
4. Kaj Bertelsen:            Spillemænd på Hirtshalskanten
5. Chr. Jensen:               Af en skudehandler og købmandsgårds historie Tornby 1827-1991
6.                                    Mindeord om Lars Graverholt

Side 10 ud af 14