Back to Top

Lokalhistorisk Selskab udgiver hvert år den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid". Som medlem modtager man ved årets slutning "Fra egnens fortid".

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

Aarbog1993

 

Årbogen 1993 indeholder følgende artikler:

1. Jens Andersen:                           Hirtshals som tysk fæstning 1940-45
2. Kristian Tybjerg:                          Bibliotekets historie i Hirtshals
3. O. Vestergaard:                           Vejnavne fortæller historie
4. Bibi og Poul Holm Bangsgaard:  10 år med Nordsøhøjskolen

Aarbog1992

 

Årbogen 1992 indeholder følgende artikler:


1. Kirsten Thøgersen:   En usædvanlig arvesag efter fæstebonde Mads Ibsen
2. Kaj Nielsen:               Savsmuld i blodet - og fliser i fingrene
3. Jens Frost:                Andelsmejeriet Vangsholm i Vidstrup 1887-1967
4. Kaj Bertelsen:            Spillemænd på Hirtshalskanten
5. Chr. Jensen:               Af en skudehandler og købmandsgårds historie Tornby 1827-1991
6.                                    Mindeord om Lars Graverholt

Aarbog1991

 

Årbogen 1991 indeholder følgende artikler:

1. M. K. Christensen:     Træk af postvæsenets historie i Hirtshals
2.                                    Begyndelsen til postvæsenet i Hirtshals
3.                                    Daglig post mellem Hjørring og Horne
4.                                    Forsøg på oprettelse af brevsamlingssted i Hirtshals
5.                                    Landpos N. P. Larsens kamp for lønforhøjelse
6.                                    Hirtshalsposten Peder Christian Pedersen
7.                                    Postbesørgelsen på landpostruten Tornby-Horne
8.                                    Da Hirtshalsposten skulle motoriseres
9.                                    Men hvad sker der så med Hirtshalsposten
10.                                  Hirtshalsbanen overtager postvæsenet
11.                                  Oprettelse af Hirtshals Postkontor
12. T. M. Sørensen:        Uhret
13.                                  Postkontorets dagligdag under 2. verdenskrig
14. Knud Poulsen:          Den poetiske postmester - eller en frihedshelt der blev hældt ud
15. K. E.N. Granov:         Nekrolog over postmester Harald H. Poulsen
16. T. M. Sørensen:        18 år som postmester i Hirtshals
17.                                  Et post scriptum til historien om Hirtshals Postkontor
18.                                  Postvæsenet i Horne
19.                                  Postvæsenet i Tornby
20. Ellen Jeppesen:       Hverdagsliv på Tornby postekspedition i gamle dage
21. Chr. Jensen:             Om landposten i almindelighed og i
22.                                   Tornby og Vidstrup i særdeleshed
23.                                   Postvæsenet i Asdal Sogn
24.                                   Postvæsenet i Uggerby
25                                    Da posten kom til Bindslev
26.                                   Postvæsenet i Tversted

Side 10 ud af 14

JJ Social Slider