Back to Top

Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn

Vi udgiver hvert år i november den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid", som medlemmerne modtager i løbet af november - december.

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

Aarbog1999

 

Årbogen 1999 indeholder følgende artikler:

1. Poul Krabbe:                                     Et hus spejlet i et sekel, Bindslev Elektricitetsværk
2. Karl Jensen:                                      Barndom i Grønhøj og Kjul
3. Helle Lassen og P. Baltzer Nielsen:  Byplanlægning i Hirtshals
4. Erik Christensen:                               Dagligliv i den gamle skole
5. Annalise Overby:                               Sandflugten i Tornby Sogn
6. Johs. V. Sørensen:                            Aftenhøjskole gennem 50 år

7. Anders J Bech:                                  Året der gik

Aarbog1998

 

Årbogen 1998 indeholder følgende artikler:


1. Knud Christensen og Bjørn Løth:         Kræn Løth
2. Camillo Bruun:                                      Lidt mosaik fra stranden
3. Emry Gram Larsen:                              Lars Larsen Rump
4. Kristian Andreas Jensen:                     Den gamle møller fortæller
5. Karl Jensen:                                         Søndergaards historie
6. Knud Christensen og Bjørn Løth:         Dampskibet "Flandria"s stranding ved Tornby
7. Erik Christensen:                                  Tretten år i Brugsens tjeneste
8. Karl Jensen:                                          En Uggerbydrengs saga
9. Johannes Nilsson og Torben Stæhr:     Stokmøller i Tversted og Uggerby sogne

10. Knud Christensen:                              Året der gik

Aarbog1997

 

Årbogen 1997 indeholder følgende artikler:

1. K. Christensen og Knud Tophøj:  Kræn Højer
2. O. Væver Rasmussen:                 Af strandkontrollør, kaptajn S. W. Rasmussens livserindringer
3. Carl Thomsen:                              Minder fra det gamle Lilleheden
4. C. P. Christiansen Kiil::                 Min barndom i Horne Terp
5. Ove Christensen:                          Mine første år i Hirtshals
6. David Jakobsen:                           100 år med Indre Mission i Uggerby 1997-1997

7. Knud Christensen:                        Året der gik

Side 9 ud af 15