Back to Top

Lokalhistorisk Selskab udgiver hvert år den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid". Som medlem modtager man ved årets slutning "Fra egnens fortid".

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

Aarbog1995

 

Årbogen 1995 indeholder følgende artikler:

1. Anders J. Bech:             Mindeord om Christian Jensen
2. Knud Christensen:         Their finest hour. Fragmenter fra frihedskampen
3. Kirsten H. Thøgersen:    Dannelsen af Hirtshals Kommune set i lyset af 25-året for kommunesammenlægningen
4. Harry C. Andersen:         Hirtshals Boldklub - 75 år
5. Jens Andersen:              De mindre tysk befæstningsanlæg i Hirtshals Kommune
6. Karl Jensen:                   Skrædder-Morten - som havde en ussel og elendig tilværelse
7. Gerda Rolle:                    Året der gik

Aarbog1994

 

Årbogen 1994 indeholder følgende artikler:


1. Knud Christensen:    Brudstykker af et mønster -
                                      Et causeri om rødder og godtfolk og om barndom og opvækst i
                                      Hirtshals i tiden før verden rigtig fik fart på

2. Jens Ramløse:          Frihed - det bedste guld
3. Johs V. Sørensen:    Magnus Mølbak fortæller om gamle dage
4. Erna Elisabeth:         Christensen En Hanstholmerfamilies evakuering til Hirtshals 1943
5. Johannes Nilsson:    Gamle sted- og gårdnavne i Sørig og Tuen
6. Jens Andersen:        Tversted som tysk støttepunkt 1943-45

 

Aarbog1993

 

Årbogen 1993 indeholder følgende artikler:

1. Jens Andersen:                           Hirtshals som tysk fæstning 1940-45
2. Kristian Tybjerg:                          Bibliotekets historie i Hirtshals
3. O. Vestergaard:                           Vejnavne fortæller historie
4. Bibi og Poul Holm Bangsgaard:  10 år med Nordsøhøjskolen

Side 9 ud af 14