Back to Top

Lokalhistorisk Selskab udgiver hvert år den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid". Som medlem modtager man ved årets slutning "Fra egnens fortid".

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

Aarbog1998

 

Årbogen 1998 indeholder følgende artikler:


1. Knud Christensen og Bjørn Løth:         Kræn Løth
2. Camillo Bruun:                                      Lidt mosaik fra stranden
3. Emry Gram Larsen:                               Lars Larsen Rump
4. Kristian Andreas Jensen:                     Den gamle mølle fortæller
5. Karl Jensen:                                          Søndergaards historie
6. Knud Christensen og Bjørn Løth:         Dampskibet "Flandria"s stranding ved Tornby
7. Erik Christensen:                                  Tretten år i Brugsens tjeneste
8. Karl Jensen:                                         En Uggerbydrengs saga
9. Johannes Nilsson og Torben Stæhr:   Stokmøller i Tversted og Uggerby sogne

 

Aarbog1997

 

Årbogen 1997 indeholder følgende artikler:

1. K. Christensen og K. Tophøj:  Kræn Højer
2. O. Væver Rasmussen:             Af strandkontrollør, kaptajn S. W. Rasmussens livserindringer
3. Carl Thomsen:                         Minder fra det gamle Lilleheden
4. C. P. Christiansen:                   Kiil Min barndom i Horne Terp
5. Ove Christensen:                     Mine første år i Hirtshals
6. David Jakobsen:                      100 år med Indre Mission i Uggerby 1997-1997

 

Aarbog1996

 

Årbogen 1996 indeholder følgende artikler:

1. P. Meldgard Pedersen:   Træk fra Horne-Asdal og Hirtshals Kommune fra 1937-1970
2. Ingv. Mølbjerg:                Horne kirkegård med "de skibsbrudnes hjørne"
3. Knud Tophøj:                  Om Kjul - gennem tiderne
4. P. Christensen:               En stranding og dens følger
5. Anna Haubek:                Pastor Friis og M. A. Goldschmidt

6. Vedtægter for Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals Kommune

Side 8 ud af 14