Back to Top

Lokalhistorisk Selskab udgiver hvert år den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid". Som medlem modtager man ved årets slutning "Fra egnens fortid".

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

Aarbog2002

 

Årbogen 2002 indeholder følgende artikler:

1. Gerda Rolle:                         Hirtshals Brugs
2. Sigrid Nedergaard og
    Hans Ole Vase:                     Asdal Fattiggård
3. Torben S. Rasmussen:         Skonnerten Laura
4. Ellen Hartmann Nielsen:      Den gamle Møller i Uggerby
5. Anne Marie Terpet Jensen:  Barndomserindringer, Horne Terp
6. Ingen forfatter:                      Strandinger fremkaldt med vilje

 

Aarbog2001

 

Årbogen 2001 indeholder følgende artikler:

1. Knud Christensen:   Blade af Hirtshals Fyrs historie
2. Poul Hahn:                En forretning – en familie – en epoke
3. Jørgen Jakobsen:    Bindslev Afholdsforening
4. David Jakobsen:      Uggerby Husflidsskole
5. Louis Nielsen:          Kunst i hverdagen II

Aarbog2000

 

Årbogen 2000 indeholder følgende artikler:

1. Knud Tophøj:              Ulvkær - Emmersbæk området i førhistorisk tid
2. Johannes Skov:         Sådan blev Hirtshals en grøn kommune
3. Charles Svendsen:     Strandfoged gennem et halvt århundrede, Nr. Tornby
4. David Jakobsen:        Eneboeren i Sørig Mose
5. Ingen forfatter:          For 100 år siden: To fiskere i havsnød efter kæntring
6. Henry Olesen:            Fra havnesmed til kunstsmed
7. Louis Nielsen:            Kunst i hverdagen nr.1
8. David Jakobsen:        Hvad Gammelmor fortalte
9. Ingen forfatter:          Endnu et havneprojekt, men Hirtshals måtte nøjes med en forlænget mole

 

Side 7 ud af 14

JJ Social Slider