Back to Top

Lokalhistorisk Selskab udgiver hvert år den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid". Som medlem modtager man ved årets slutning "Fra egnens fortid".

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

Aarbog2008

 

Årbogen 2008 indeholder følgende artikler:

1. Susanne Fibiger:             Vær med til at skrive vores egen historie
2. Susanne Fibiger:             Kongens og Dronningens besøg i Hirtshals
3. Lilli Sørensen:                 Uggerby Mejeri
4. Lilli Sørensen:                 Bindslev Nordre Mejeri "Mejeriet Søndagshvile"
5. Hans Ole Vase:                Asdal Andelsmejeri
6. Svend Boye Pedersen:    Munchs Hotel ved Tornby Strand
7. Chr. Georg Petersen:       Hirtshals Fiskeriforenings udflugt til Lønstrup
8. Svend Jespersen:            Kokkedreng på “Lars Is”
9. Mogens Bilde:                  ”Nelly Mac Carty” HG 189
10. N.C. Jensen:                  Jydske Bank og andet
11. Poul Vase:                      Skolegang i Allingdam og Hirtshals
12. Edith Nielsen:                Barndomserindringer fra Kjul
13. Kaj Wittendahl:              Ringens eventyr
14. Alice Andersen:               Østergaard i Uggerby Sogn

 

Aarbog2007

 

Årbogen 2007 indeholder følgende artikler:

1. Susanne Fibiger:                    Vær med til at skrive vores egen historie
2. Niels Bendsen:                       Lærer Jørgensen og de andre gårdmaler
3. Alice Andersen:                       Munkstedet på Diget
4. K. G. Uggerhøj                         Fruen på Asdal
5. Birgitte Sørensen:                  Fra stenbroen til Tversted præstegård
6. Sigrid Nedergaard:                  Et liv som gartner i Horne
7. Jenny Jensen:                         Barndommen i Hirtshals
8. Harald Dirks:                           Feriebarn i Hirtshals
9. Svend Aage Kjul Seitzberg:    Sådan husker jeg det nu
10. Poul Christensen:                 Forlist med skonnerten ”Nordstjernen”

 

Aarbog2006

 

Årbogen 2006 indeholder følgende artikler:

1. Knud Størup:              Tilbageblik på en spændende epoke
2. Knud Størup:              Hirtshals Kommune – 36 år med perspektiv
3. Svend B. Pedersen:    Livskraftig 100-årig, Tornby Brugsforening
4. Hans Ole Vase:           En by i udvikling og afvikling, Allingdam
5. Ingen forfatter:           100 år med brugs i Bindslev
6. Ingen forfatter:           Tversted - arkivet i nye rammer
7. Kaj Ø. Pedersen og
    Per Thomsen:              75 års jubilæum i Hirtshals Brandvæsen

8. Alice Andersen og
   J. M. Fuglebæk:            En ganske sandfærdig historie, Bindslev omkring 1919

 

Side 5 ud af 14

JJ Social Slider