Back to Top

Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn

Vi udgiver hvert år i november den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid", som medlemmerne modtager i løbet af november - december.

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

Aarbog2011

 

Årbogen 2011 indeholder følgende artikler:

1. Susanne Fibiger:                Vær med til at skrive vores egen historie
2. Jørgen Lundsgaard:           Fødte i Hirtshals 1911
3. Annalise Overby:                Faderens minde
4. Hans Ole Vase:                  Asdal Missionshus
5. Torben Stæhr:                    Navnene i Tornby Klitplantage
6. Anders Østerby:                 "HMS Cresent" - fra bedding til vrag
7. Ellen Nielsen:                     Wæhrens Manufaktur gennem 100 år
8. Hanne Christiansen:          Fra besættelsens sidste tid i Hirtshals
9. Jonna K. Risager:              Ella Christiansens barndomserindringer
10. David Jakobsen:              Uggerby - en landsby opstår
11. Karin Holm:                       Barndomserindringer om Woller i Tornby Klit
12. Susanne Fibiger:              Eneboeren Woller i Tornby Klit
13. Mogens Emil Jacobsen:   Russeren på Tingmarken i Bindslev
14. P. Christensen:                 Nørre Tornby Redningsstation gennem 91 år
15. Jørgen Lundsgaard:         Årets gang

Aabog2010

 

Årbogen 2010 indeholder følgende artikler:

1. Susanne Fibiger:            Vær med til at skrive vores egen historie
2. Torben Stæhr:                 Tornby Klitplantage
3. Annalise Overby:             En nordjysk sanger på "Jylland"
4. Jørgen Lundsgaard:        "Sophie" af Danzigs forlis
5. Jørgen Lundsgaard:        Fødte i Hirtshals 1910
6. Lilli Sørensen:                 Syforeningen "Hjælp til Selvhjælp"
7. Lilli Sørensen:                 Hjørdis Hansen født Andersen
8. Annalise Overby:            Jens Ervø og glimt af hans tid
9. Chrestina Dahl:               Livet som hirtshalsfisker under besættelsen
10. Jørgen Jakobsen:         Strandfoged Nicolai Nielsen, Tversted
11. Niels Bendsen:              Lærer og gårdmaler Søren Jørgensen
12. Knud Jensen:                "Nørre Lamdal" i Asdal Sogn
13. Ejvind Svendsen:          Landboauktion i Bindslev
14. Birthe Cornelius Olsen: Min Fyensgade barndom

15. Bastholm Nørgaard:      En analyse af regnskabet på Carlsminde
15. Jørgen Lundsgaard:      Årets gang

Aarbog2009

 

Årbogen 2009 indeholder følgende artikler:

1. Susanne Fibiger:                                       Vær med til at skrive vores egen historie
2. Hanne Kirketerp:                                       Tornby Dilettanter
3. Hans Ole Vase:                                         Asdal bageri
4. Johannes Nilsson:                                     Købmandshandel i Tuen
5. Lone Venderby:                                         Kvindernes kommunalpolitiske debut
6. Poul Erik Harbo Olesen:                           Miner langs kysten
8. N. C. Jensen:                                            Den hårde sønden
9. Kirsten Marie Hørlyck:                               Læge i Hirtshals i de gode gamle dage
10. Karen M. Jensen og Ejnar Vestergaard: Indre Mission i Tornby
11. Kenneth Konrad Knudsen:                      Peter Hvid
12. Erik Uggerhøj:                                         Allingdam Skole glemmer jeg aldrig
13. Jytte Broen Andersen:                             Bindslev Fjerkræslagteris historie
14. Kaj Wittendahl:                                        Stampemøllen ved Tversted Å
15. Knud Tophøj:                                           For ædel dåd
16. Kurt Jensen:                                            Årets gang

Side 5 ud af 15