Back to Top

Lokalhistorisk Selskab udgiver hvert år den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid". Som medlem modtager man ved årets slutning "Fra egnens fortid".

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

 

Aarbog2020

Lokalhistorisk årbog 2021

Susanne Fibiger Vær med til at skrive vores egen historie
  For hundrede år siden:
Sigrid Nedergaard Fødte i Hirtshals 1920
Lars Espersen Margit Espersen - havde det da bare været Kirsten
Susanne Fibiger Kroens Ellen – og Røde Kors-lejren på Tannishus
Susanne Fibiger Portvin og skud på Tornby Strand
   
Henrik Flintegård Nordsømuseet – fra projekt i 1978 til 1998
Tage Rishøj At tegne og bygge fiskefartøjer – fra Hirtshals til Skagen
E. Engel Jensen Min tid som praktiserende læge i Hirtshals
Torben Ejlersen Centralen, Nørrebro 6, Bindslev – i tre generationer
   
Sigrid Nedergaard Vendelbomål
Jacob Madsen Årets gang

 

 

 

Aarbog2020

Lokalhistorisk årbog 2020

Susanne Fibiger Vær med til at skrive vores egen historie
For hundrede år siden:
Sigrid Nedergaard Fødte i Hirtshals 1920
Mimi Nielsen Møbelhandler Eyvind Eskildsen
Jørgen Jensen Bindslev Skole gennem 100 år
Susanne Fibiger Den første tømmerkiste søsættes
   
Karen Hedvig Vase Legarth Familien Vase, Lille Asdal
Knud Poulsen Blomster til Dorthe
Karen M Jensen Thomas Christian Christiansen, Tornby
Jørgen Jakobsen  De grønne spejdere i Bindslev
Kirsten Christensen Sørig Mose – fra jordhule til velstand
Sigrid Nedergaard Vendelbomål
Jacob Madsen Årets gang

 

 


aarbog 2019Lokalhistorisk Årbog 2019

Susanne Fibiger  Vær med til at skrive vores egen historie
For hundrede år siden:
Sigrid Nedergaard Fødte i Hirtshals 1919
John Kongerslev Hans Gotfred Kongerslev
Susanne Fibiger Byen ved havet
Gerda Rolle Hirtshals Borgerforening stiftet 20. juni 1919
Søren Uggerhøj Røde faner over Hirtshals
Lilli M. Sørensen Den spanske syge
   
Elsemarie Krage Nielsen Signe Hansen – min reservemor
Birthe Hald Maren og Frederik Grønhøj
Bo Godsk Historien om Sommerhusflaget
Sigrid Nedergaard Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn
Kaj Kirkedal Skibstømrerlærling i 60’erne 
Kjeld Larsen Købmandsgården i Tversted
Allan Petersen ”Klithuset”
Olaf Berg Nielsen Første verdenskrigs spor i Hirtshals
Sigrid Nedergaard Vendelbomål
Jacob Madsen Årets gang

Side 1 ud af 14