Back to Top

Hirtshals havn ca 1953, før det vestre bassin blev bygget

Generalforsamling Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og omegn.


Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 27. marts kl. 19.00 på B&B by the Sea, Kystvejen, Hirtshals.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til vedtægtsændringer.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 20. marts 2019.

 Inden generalforsamlingen vil der blive serveret 2 stk. smørrebrød + 1 øl/vand pr. person.

Efter generalforsamlingen serveres kaffe og lagkage.

 

Af hensyn til traktementet er det nødvendigt med tilmelding senest d. 25. marts 2019 til:
Sigrid tlf. 2285 6430 eller 9894 9448

 

På selskabets vegne
Sigrid Nedergaard, formand

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Har du ting, som du vil overdrage til arkivet, beretninger om Hirtshals og omegn i gamle dage, rettelser til årbøger/kalendere eller oplysninger om billeder m.m. her på hjemmesiden, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vi holder åben hver torsdag fra kl. 13. til 17, Jørgen Fibigersgade 26, 9850 Hirtshals, telefon nr. 50 54 72 91

 Kalender 2019

 Kalender2019

Forside: 

Stauning var modstander af byggeri af vestkysthavnene. Storfiskeri ville tømme havene. Han studerer kritisk planerne over havnebyggeriet på Kroen, mens Fibiger står på den øde strand sammen med en fisker. Lars Nielsens skildring af havnebyggeriet fra den gamle auktionshal.

 Årbog 2018

aarbog2 2018

Forside:

Brombærhuset og Bettehuset, som anes i baggrunden, var de to første sommerhuse, som Jens Ervø fik opført for 100 år siden på hver sin side af Brombærdalen i Tornby.

Bagside:

Maleri af resterne af Tversted Teglværk udført af kunstneren Niels Graversen i 1938. Maleriet er i dag ophængt på den tidligere Tversted Skole.