Back to Top

Billede til venstre er taget fra molen og ind mod land i ca. 1900. Der er kun robåde og sejljoller i havnen.

Billedet til højre er fra 1902 det er taget fra klitten nord for Kroen. Fritz Degner ses tv. i billedet.

Generalforsamling hos Lokalhistorisk Selskab


Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og omegn har afholdt generalforsamling på Hirtshals B&B.

Formanden Jacob Madsen bød velkommen til de 16 personer, der var mødt op.
John Kongerslev blev valgt til dirigent.

Der var beretninger fra bestyrelsen ved Jacob Madsen, fra skriftudvalget ved Susanne Fibiger og fra arkivudvalget ved Sigrid Nedergaard.
De store emner var selvfølgelig årbogen, den lokalhistoriske kalender og arkivdriften.

Alle beretninger blev godkendt uden kommentarer.

Regnskabet for 2019 blev gennemgået. De store udgifter er trykning af årbøger og lokalhistorisk kalender. Indtægterne er tilsvarende salg af disse to. Der var et lille overskud. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på kr. 10,- til kr. 160,-. Det blev også vedtaget.

Der var genvalg til Børge Kokholm, Børge Vinther-Jensen og Svend Aage Jensen. Frank Chemnitz Larsen blev nyvalgt til bestyrelse i stedet for Poul Pedersen, der til gengæld blev valgt som suppleant.

Under eventuelt og under kaffen var der flere, der fortalte små anekdoter om livet i Hirtshals. Der er mange spændende historier, der burde skrives ned.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Arkivet har igen åbent hver torsdag kl. 13.00 til 17.00 i vores lokaler på
Det gamle Rådhus (inde bag biblioteket).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

På arkivet modtager vi gerne til låns eller til eje:
     • billeder
     • beretninger om Hirtshals og omegn i gamle dage
     • papirer fra privatpersoner og firmaer f.eks. lønsedler, forsikringer
     • rettelser til årbøger/kalendere
Vi registrer og arkiverer, så man her kan søge oplysninger om mennesker, foreninger og firmaer i Hirtshals og omegn.
Alle er meget velkomne til at besøge arkivet, som er på det gamle rådhus i Hirtshals (gennem biblioteket). Vi holder åbent hver torsdag kl. 13.00 – 17.00.

Jørgen Fibigersgade 26
9850 Hirtshals
Telefon: 5054 7291

 Kalender 2021

Kalender2021

Forside:

Hirtshals Cementstøberi ca. 1975. Det lå mellem Peder Rimmensgade og Jyllandsgade, nordøst for Brogården. Området blev senere kendt som Stoltzes Plads.

 Årbog 2020

Aarbog2020
Forside:
Lille Asdal med den hollandske mølle, der blev bygget i 1872. Den blev bygget i 1½ sten med et vingefang på godt 17½ m. Omegnens landmænd kunne få malet både brød- og foderkorn indtil 1922, hvor møllen blev brudt ned. I dag er det femte generation af Vaseslægten, der tager vare på gården. Billedet er malet af P. J. Pedersen fra Dronninglund. (Hans Ole Vase)