Back to Top

Billede til venstre er taget fra molen og ind mod land i ca. 1900. Der er kun robåde og sejljoller i havnen.

Billedet til højre er fra 1902 det er taget fra klitten nord for Kroen. Fritz Degner ses tv. i billedet.

Arkivet har igen åbent hver torsdag kl. 13.00 til 17.00 i vores lokaler på Det gamle Rådhus (inde bag biblioteket).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vi har generalforsamling torsdag d. 19. august kl. 17.30 på Hirtshals B&B by the Sea.
Der kommer nærmere indbydelse senere.
Af hensyn til maden er der tilmelding til Jacob Madsen, mobil 2341 2636.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

På arkivet modtager vi gerne til låns eller til eje:
     • billeder
     • beretninger om Hirtshals og omegn i gamle dage
     • papirer fra privatpersoner og firmaer f.eks. lønsedler, forsikringer
     • rettelser til årbøger/kalendere
Vi registrer og arkiverer, så man her kan søge oplysninger om mennesker, foreninger og firmaer i Hirtshals og omegn.
Alle er meget velkomne til at besøge arkivet, som er på det gamle rådhus i Hirtshals (gennem biblioteket). Vi holder åbent hver torsdag kl. 13.00 – 17.00.

Jørgen Fibigersgade 26
9850 Hirtshals
Telefon: 5054 7291

 Kalender 2021

Kalender2021

Forside:

Hirtshals Cementstøberi ca. 1975. Det lå mellem Peder Rimmensgade og Jyllandsgade, nordøst for Brogården. Området blev senere kendt som Stoltzes Plads.

 Årbog 2020

Aarbog2020
Forside:
Lille Asdal med den hollandske mølle, der blev bygget i 1872. Den blev bygget i 1½ sten med et vingefang på godt 17½ m. Omegnens landmænd kunne få malet både brød- og foderkorn indtil 1922, hvor møllen blev brudt ned. I dag er det femte generation af Vaseslægten, der tager vare på gården. Billedet er malet af P. J. Pedersen fra Dronninglund. (Hans Ole Vase)

JJ Social Slider