Back to Top

Billede til venstre er taget fra molen og ind mod land i ca. 1900. Der er kun robåde og sejljoller i havnen.

Billedet til højre er fra 1902 det er taget fra klitten nord for Kroen. Fritz Degner ses tv. i billedet.

Arkivet har lukket torsdag d. 23. og torsdag d. 30. december.

I 2022 åbner vi igen torsdag d. 6. januar kl. 13.00 - 17.00.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
Bestyrelsen

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Årbog for 2021 er nu udkommet.

Alle medlemmer, der ikke har hentet den, får den i postkassen i løbet af de kommende uger.
Man kan købe årbogen hos Bog og Ide eller på Hirtshals Museum for kr. 175,-. Den kan også købes på arkivet torsdage mellem kl. 13.00 og 17.00.


________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lokalhistorisk kalender for 2022 er nu udkommet:
Den kan købes i Hirtshals Bog og Idé, hos Spar Hirtshals, i SuperBrugsen Hirtshals, på Hirtshals Bibliotek og på arkivet.

Prisen er stadig kr. 100,-.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Arkivet har igen åbent hver torsdag kl. 13.00 til 17.00 i vores lokaler på
Det gamle Rådhus (inde bag biblioteket).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

På arkivet modtager vi gerne til låns eller til eje:
     • billeder
     • beretninger om Hirtshals og omegn i gamle dage
     • papirer fra privatpersoner og firmaer f.eks. lønsedler, forsikringer
     • rettelser til årbøger/kalendere
Vi registrer og arkiverer, så man her kan søge oplysninger om mennesker, foreninger og firmaer i Hirtshals og omegn.
Alle er meget velkomne til at besøge arkivet, som er på det gamle rådhus i Hirtshals (gennem biblioteket). Vi holder åbent hver torsdag kl. 13.00 – 17.00.

Jørgen Fibigersgade 26
9850 Hirtshals
Telefon: 5054 7291

 Kalender 2022

Kalender2022

Forside:

I 1958 indviede Esso deres nybyggede værksted i Runddelen på hjørnet af Hovedvejen og Vestergade. På dette foto fra ca. 1960 ses fra venstre: Charly Jensen, Vagn Præcius, Halvor Jørgensen og Otto Bertelsen.

 Årbog 2021

Aarbog2020

Forside:

Nordsømuseet indbyder interesserede borger til et samarbejde vedr. op-bygningen af Nordsømuseets udstillinger og øvrige aktiviteter, herunder en præsentation af fiskerierhvervet i Hirtshals. Nordsømuseet, der åbner til foråret 1984, bliver et samtidsmuseum, akvarium og oplysningscenter for havfiskeri med dertil hørende erhvervsliv på landjorden. Det bemærkes, at museet kun skal beskæftige sig med nutidsforhold. Nordsømuseet vil gerne engagere lokalbefolkningen i institutionens opbygning og arbejde og indbyder derfor mænd og kvinder med interesse for fiskeri til at bidrage med løsningen af én eller flere opgaver, idet det bemærkes, at hjemtagningen af levende fisk først sker til efteråret. Projekterne, der henvender sig til hjemmearbejdende hustruer med interesse for fiskeri, arbejdsløse, efterlønsmodtagere, pensio-nister og erhvervsaktive med disponibel fritid m.fl., kan løses af deltagerne enkeltvis eller i gruppe. Har de lyst og interesse til – på frivillig basis og uden løn under koordinering af Nordsømuseet – at bidrage til løsningen af én af de nævnte opgaver, beds De venligst melde Dem til Nordsømuseet, Sindalvej 42, 9850 Hirtshals. Telefon 08-94 44 44.