Back to Top

Billede til venstre er taget fra molen og ind mod land i ca. 1900. Der er kun robåde og sejljoller i havnen.

Billedet til højre er fra 1902 det er taget fra klitten nord for Kroen. Fritz Degner ses tv. i billedet.

Generalforsamling hos Lokalhistorisk Selskab

Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og omegn har haft generalforsamling på Hirtshals B&B. Der var mødt knap 30 personer, som formanden Jacob Madsen bød velkommen til.

Der var beretninger fra bestyrelsen ved Jacob Madsen, fra kalenderudvalget ved Frank Chemnitz Larsen, mens Sigrid Nedergaard aflagde beretning fra både skriftudvalget og arkivudvalget. Selskabet har lidt over 500 medlemmer. De store emner var selvfølgelig årbogen, den lokalhistoriske kalender og arkivdriften. Alle beretninger blev godkendt. Der blev gjort opmærksom på, at arkivet meget gerne modtager billeder og andre arkivalier, også gerne digitale billeder m.m.
Selskabet har et godt samarbejde med Byforum om Lars Nielsens friser fra den gamle auktionshal. Selskabet har overtaget ejendomsretten til friserne fra Hjørring kommune. I den forbindelse har kommunen givet et ekstra tilskud. Der arbejdes på, at få oversigt over hvor friserne er, så der kan laves et katalog.

Regnskabet for 2021 blev gennemgået. De store udgifter er trykning af årbøger og lokalhistorisk kalender. Indtægterne er tilsvarende salg af disse to. Der var et lille overskud. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Kontingent blev uændret 160,- kr. pr. år.

Der var genvalg til Sigrid Nedergaard, Susanne Fibiger og Jacob Madsen. Som suppleant blev Poul Pedersen genvalgt.

Under kaffen gik snakken lysteligt.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Arkivet har åbent hver torsdag kl. 13.00 til 17.00 i vores lokaler på
Det gamle Rådhus (inde bag biblioteket).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

På arkivet modtager vi gerne til låns eller til eje:
     • billeder
     • beretninger om Hirtshals og omegn i gamle dage
     • papirer fra privatpersoner og firmaer f.eks. lønsedler, forsikringer
     • rettelser til årbøger/kalendere
Vi registrer og arkiverer, så man her kan søge oplysninger om mennesker, foreninger og firmaer i Hirtshals og omegn.
Alle er meget velkomne til at besøge arkivet, som er på det gamle rådhus i Hirtshals (gennem biblioteket). Vi holder åbent hver torsdag kl. 13.00 – 17.00.

Jørgen Fibigersgade 26
9850 Hirtshals
Telefon: 5054 7291

 Kalender 2022

Kalender2022

Forside:

I 1958 indviede Esso deres nybyggede værksted i Runddelen på hjørnet af Hovedvejen og Vestergade. På dette foto fra ca. 1960 ses fra venstre: Charly Jensen, Vagn Præcius, Halvor Jørgensen og Otto Bertelsen.

 Årbog 2021

Aarbog2020

Forside:

Nordsømuseet indbyder interesserede borger til et samarbejde vedr. op-bygningen af Nordsømuseets udstillinger og øvrige aktiviteter, herunder en præsentation af fiskerierhvervet i Hirtshals. Nordsømuseet, der åbner til foråret 1984, bliver et samtidsmuseum, akvarium og oplysningscenter for havfiskeri med dertil hørende erhvervsliv på landjorden. Det bemærkes, at museet kun skal beskæftige sig med nutidsforhold. Nordsømuseet vil gerne engagere lokalbefolkningen i institutionens opbygning og arbejde og indbyder derfor mænd og kvinder med interesse for fiskeri til at bidrage med løsningen af én eller flere opgaver, idet det bemærkes, at hjemtagningen af levende fisk først sker til efteråret. Projekterne, der henvender sig til hjemmearbejdende hustruer med interesse for fiskeri, arbejdsløse, efterlønsmodtagere, pensio-nister og erhvervsaktive med disponibel fritid m.fl., kan løses af deltagerne enkeltvis eller i gruppe. Har de lyst og interesse til – på frivillig basis og uden løn under koordinering af Nordsømuseet – at bidrage til løsningen af én af de nævnte opgaver, beds De venligst melde Dem til Nordsømuseet, Sindalvej 42, 9850 Hirtshals. Telefon 08-94 44 44.