Back to Top

Billede til venstre er taget fra molen og ind mod land i ca. 1900. Der er kun robåde og sejljoller i havnen.

Billedet til højre er fra 1902 det er taget fra klitten nord for Kroen. Fritz Degner ses tv. i billedet.

Yderligere to Lars Nielsen friser sat op i Hirtshals

Lokalhistorisk Selskab har i april 2024 opsat 2 af Lars Nielsen-friserne, efter at de i en periode har stået til opbevaring i kælderen på Det Gamle Rådhus.

Der er tale om 2 meget flotte friser: “”Sø over revlerne” - frise nr. R-04 og frise nr. K 16: “Personer på en klit”

“Sø over revlerne” er opsat på Skaga Hotel i trappegangen op til restauranten - en fin placering, som vil blive set af rigtig mange.

“Personer” på en klit” er opsat på Nordsøcentret i den store forgang, hvor også Erik Sondrup hænger. Ligeledes et sted som vil være særdeles iøjnefaldende.

De 3 fortovsmatroser Hans Hansen, Flemming Bundgaard og Anders Pedersen var sammen med John Kongerslev fra Byforum og Poul Pedersen fra Lokalhistorisk Forening, behjælpelige med transport og opsætninger af de 2 friser. 

Vi siger tak for godt samarbejde.

Nu er der kun een frise tilbage i kælderen på Rådhuset, det er frise nr. R-03 “Rejsestalden”. Den skal til gengæld have en grundig renovering før den skal udenfor huset. 

IMG 2091 2IMG 2093 2

 

 

IMG 2094 2IMG 2096 2

 

GENERALFORSAMLING afholdtes torsdag d. 21. marts 2024

Man startede med smørrebrød m.m. Der var beretning ved formand Jacob Madsen. Poul Pedersen aflagde beretning fra kalenderudvalget og Sigrid Nedergaard aflagde beretning fra skriftudvalget og hun fortalte også om arbejdet på arkivet.

Børge Vinther-Jensen fremlagde det reviderede regnskab.

Der var genvalg til Sigrid Nedergaard, Susanne Fibiger og Jacob Madsen. Svend Aage Jensen blev genvalgt til suppleant.

Efter generalforsamlingen fortalte Poul Pedersen om slagter Jepsen, inden der blev serveret kaffe og lagkage.

Der var god stemning under hele arrangementet.

 

IMG 1940IMG 1942

 

Flytning af Lars Nielsen frise
I forbindelse med at Hirtshals Fiskeriforening er flyttet fra Norgeskajen 14 til nye lokaler på Norgeskajen 7, 1 sal, skulle
deres frise naturligvis flyttes med.
Arbejdet med flytningen har Byforum og Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn været behjælpelig med.
Hans Hansen og Anders Pedersen fra Fortovsmatroserne er her i gang med ophængningen. Jan Woller og Tinna Nielsen
fra Fiskeriforeningen glæder sig over resultatet i de flotte nye lokaler.


IMG 1943
 

---------------------------------------------------------------------------------------

På arkivet modtager vi gerne til låns eller til eje:
     • billeder
     • beretninger om Hirtshals og omegn i gamle dage
     • papirer fra privatpersoner og firmaer f.eks. lønsedler, forsikringer
     • rettelser til årbøger/kalendere
Vi registrer og arkiverer, så man her kan søge oplysninger om mennesker, foreninger og firmaer i Hirtshals og omegn.
Alle er meget velkomne til at besøge arkivet, som er på det gamle rådhus i Hirtshals (gennem biblioteket).

Vi holder åbent hver torsdag kl. 13.00 – 17.00.
Jørgen Fibigersgade 26
9850 Hirtshals

Telefon: 5054 7291