Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn
Lokalhistorisk Selskab        

Selskabets tilblivelse
 
I efteråret 1978 afholdt LOF et aftenskolekursus om Hirtshals lokalhistorie.
På baggrund af den store interesse for emnet blev der senere indkaldt til et møde, hvor der blev nedsat et udvalg med Knud Tophøj som formand.
Udvalget skulle forberede oprettelsen af en egentlig lokalhistorisk forening.
Den 22. februar 1979 blev der på Hirtshals Skole holdt stiftende generalforsamling for "Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals Kommune" med formålet "at formidle lokalhistoriske studier og viden og udbrede kendskabet til egnens historie".
Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn,
som det efter kommunesammenlægningen hedder i dag, har ca. 650 medlemmer, det årlige kontingent er 125 Kr.
Som medlem modtager man ved årets slutning
 "Lokalhistorisk Årbog"Retur til forsiden
Her ses Lokalhistorisk Arkivs tidligere rammer på Pilevænget 4
 
Web - Frank Christensen 2011