Back to Top

Lokalhistorisk Selskab udgiver hvert år den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid". Som medlem modtager man ved årets slutning "Fra egnens fortid".

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv

Aarbog 2017

 

Årbog 2017

1. Susanne Fibiger:                   Vær med til at skrive vores egen historie
2. Sigrid Nedergaard:                For hundrede år siden: Fødte i Hirtshals 1917
3. Birgit Conradi:                       For hundrede år siden: Edel Espersen – døbt Ota Edel Larsen
4. Susanne Fibiger:                   For hundrede år siden: Loven om vedtagelse af en havn ved Hirtshals
5. Susanne Fibiger:                   For hundrede år siden: Eksproprieringen af Hirtshals 1917
6. Svend Hjorth:                         For hundrede år siden: Jernbanens mange veje til Hirtshals
7. Søren Uggerhøj:                     For hundrede år siden: da strømmen blev til lys i Skeen Møllebæk
8. Sigrid Nedergaard:                 Vendelbomål
9. Michael Ejstrup Nielsen og
Jeppe Boel Jepsen:                    Fyrstegraven fra Hvirrekær
10. Susanne Fibiger:                  Sagnene om Tornby Bjerg
11. Kjeld Larsen: Hotel              Klitgaarden i Tannisby
12. Svend Aage Jensen:             Radiomekanikerlærling i Hirtshals for 50 år siden
13. Hans Ole Vase:                     Vendelbomål
14. Sigrid Nedergaard:               Sagnet om den forsvundne fiskerby ved Kjul Strand
15. Gerda Rolle Christen:           Christensen – kaldet Hywl Kresten
16. Sigrid Nedergaard:                Årets gang

 

Aarbog 2016

 

Årbog 2016

1. Susanne Fibiger:                 Vær med til at skrive vores egen historie
2. Sigrid Nedergaard:              For hundrede år siden: Fødte i Hirtshals 1916
3. Søren Uggerhøj:                  For hundrede år siden: Fra Vendsyssel Tidende 1916
4. Susanne Fibiger:                 For hundrede år siden: Betænkning vedrørende fiskerihavne
5. Susanne Fibiger:                 For hundrede år siden: Klithuset, Oxfordhuset, Kiksen
6. Sigrid Nedergaard:               Vendelbomål
7. Jeppe Boel Jepsen:             Marken under sandet i Lilleheden
8. Marina Kvist og
    Henrik Gjøde Nielsen:          Russervraget ved Tornby
9. Michel Gallwitz:                   Franske børn i Hirtshals
10. Ole Hulgaard Nielsen:        Hans Svendsens første skibstømrerlærling
11. Michael Ejstrup Nielsen:   Fra vikingetid til renæssance ved Horne
12. Ole Pedersen:                     Høj- og efterskole i Horne gennem 125 år
13. Sigrid Nedergaard:             Årets gang

 

 

 

 

Aarbog 2015


Årbog 2015

1. Susanne Fibiger:                Vær med til at skrive vores egen historie
2. Jørgen Lundsgaard:            For hundrede år siden: Fødte i Hirtshals 1915
3. Sigrid Nedergaard:              For hundrede år siden:    Søskælv ved Hirtshals
4. Ejnar Vestergaard:              Baronesserne og Havsgaard i Tornby
5. Lisbeth Birgersson og
    Svend Petersen:                  Den Gamle Station i Hirtshals 90 år
6. Hans Henrik Aaskoven:       Min tid som lærling
7. Jørgen Jensen:                    Steffen Jensens brev til Kong Frederik IX
8. Søren Uggerhøj:                   De første sommerhuse ved Kjul Strand
9. Tage Christensen:                Mergellejet i Købsted
10. Kjeld Larsen:                      En dygtig sypige og kogekone
11. Søren Peter Thomsen:       Den Svenske Sømandskirke
12. Meir Aron Goldschmidt:      Lilleheden for 150 år siden
13. Sigrid Nedergaard:              Årets gang

Side 1 ud af 13