Hirtshals Havn 1890 til 1957 - klik på billedet


Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn

Billedet er fra 1890
Fiskernes samlings-   sted, skuret "Stjernen"
skulle flyttes.
Dette måtte gøres ved håndkraft.

Billedet er taget fra molen og ind mod land
i ca. 1900.
Der er kun robåde og sejljoller i havnenBilledet er fra 1902 og taget fra klitten nord for Kroen.
Fritz Degner ses tv. i billedet


Den gamle mole 1903
Tredie etape af molen er nu begget.
Der ses to motorjoller og nogle pramme på stranden.
 
Postkort fra 1904
Billedet er fra molen og ind mod land.
Fiskehuset mod vest tilhører Martin SortDen gamle mole i    stormvejr - billedet er fra ca. 1905

Motorjoller på stranden øst for molen i 1905. Ind imellem dog stadig en del pramme.


Billedet er fra 1908 og taget ind mod land, der ses nu udelukkende motorjoller.

Billedet er fra ca. 1908
og viser Kræn Løts fiskehus ved den gamle mole

Skonnerten Agnete
som sejlede med byggematerialer fra 1920 og frem.
Kapt.  var Niels Riishøj
 
Auktionshallen i ca. 1930, den var bygget af træ. I den nordre ende var der pakhuse.
Auktionsmester var N.C.Jensen
Tværmolen i ca. 1930
For enden af dækmolen ligger en sandsuger.


 
Den gamle auktionshal
omkring 1930
Slæbestedet 1937
Her blev jollerne trukket op når de skulle kølhales - lige vest for plankebroen

Vestre strand 1938
Byens foretrukne badestrand. Havnen
ses i baggrunden1939 - Skagarak 1
Den første færge, bygget til Hirtshals -Kristiansand ruten.


Motorfærgen "Jylland"
i 1945
Blev indsat i 1949 og sejlede frem til 1966
på ruten til Norge.
Dampskibet "Gann"  sejlede på ruten i   1946 til 1949


Luftfoto viser havnen i 1953, før det vestre bassin blev bygget.


Billedet er taget i nordvestlig retning i 1953, hvor havnen var fuld af fiskekuttere.
 
Norgesfærgen Skagen i 1958.
Færgen var en jernbanefærge


Billedet viser indvielsen af "Skagen" sommeren 1958